Insinööriksi kouluttautuminen

Monet haaveilevat insinöörin ammatista, sillä insinöörin työ on mielenkiintoista ja haastavaa. Suomessa insinööreille löytyy myös hyvin töitä, joten työttömänä tuskin joutuu olemaan. Suomessa insinööri on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon (AMK), ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK), tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon. Diplomi-insinööri taas suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon. Insinööri toimii tekniikan alalla tai rakennusalalla. Insinöörin työt ovat moninaisia ja tulevaisuudessa niitä voidaan ajatella olevan yhä enemmän tarjolla.

Tutkinnon suorittaminen Suomessa

Ammattikorkeakoulun insinöörin tutkinto on neljä vuotta kestävä tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinto. Insinöörin tutkinto kouluttaa erityisesti hallinnon ja teollisuuden työnjohdon ja keskijohtotason tehtäviin. Ennen ammattikorkeakouluja insinööriksi pystyi opiskelemaan myös ammatillisessa korkea-asteen koulutusohjelmassa. Insinöörin ammattikorkeakoulututkintoon voi käydä jatkotutkinnon, joka tunnetaan nimellä YAMK eli ylempi AMK-tutkinto.

Diplomi-insinööri taas on ylempi korkeakoulututkinto, joka myönnetään teknillisen yliopiston tai yliopiston teknillisen tiedekunnan puolesta. Diplomi-insinöörin tutkinto on tieteellinen ja akateeminen tutkinto. Siitä valmistutaan erityisesti ylemmän johdon ja keskijohdon tehtäviin, myyntiin, tutkimukseen, koulutukseen ja jatkotutkintoihin. Jatkotutkinto voi olla joko tekniikan lisensiaatin tai tekniikan tohtorin tutkinto. Koulutusohjelmassa on määritelty, että ensin on suoritettava alempi korkeakoulututkinto, joka tunnetaan tekniikan kandidaatin tutkintona. Insinöörin koulutukseen ja tulevaisuuden työnäkymiin voi tutustua helposti Insinööriliiton sivuilla. Sieltä saa myös tukea opiskeluun.

Opintojen rahoittaminen

Vaikka itse opinnot ovatkin Suomessa ilmaisia, joutuu koulua varten silti hankkimaan muun muassa kirjoja ja muuta oppimateriaalia. Näitä varten voi joutua ottamaan opintolainaa, jonka myöntää Kela. Jos Kelan opintolaina ei riitä, on opiskelijan mahdollista hakea kulutusluottoa tai muuta lainaa. Lainoja on syytä vertailla Lainavertailu, sillä niiden ehdoissa on runsaasti eroavaisuuksia. Opiskelijan tulee myös huomioida, että kulutusluotto tulee maksaa takaisin kohtalaisen pian. Sen vuoksi on järkevää jakaa laina mahdollisimman moneen osaan, jolloin kuukausittainen erä ei nouse liian suureksi. Kun opinnot on suoritettu, insinööri voi odottaa työllistyvänsä hyvässä ajassa. Tällöin lainan maksaminen takaisin on jo paljon helpompaa.