Kuumimmat insinöörin työt tulevaisuudessa

Teknologian, tieteen ja tietokone alojen suuret harppaukset vaikuttavat myös insinöörien työpaikkoihin vahvasti ja seuraavien kymmenien vuosien aikana näiden alojen saralta voidaan töitä löytää runsaasti.

Ohjelmistuotanto

Pilviteknologian ja mobiililaitteiden kasvun myötä eri yritykset ovat alkaneet toimimaan digitaalisesti ja kehittämään uusia järjestelmiä, sekä ohjelmistoja. Ohjelmistojen suhteen ala on hyvin nopeasti kasvavaa, jolloin uusia jännittäviä uravalintoja ja korkeita palkkoja löytyy jokaiselle insinöörille, varsinkin jos hallussa on mobiililaitteet, sekä netin käyttämiseen liittyvä turvallisuus.

Ilmailuteollisuus

Seuraavan 20 vuoden aikana lentokoneiden määrän oletetaan nousevan kymmenillä tuhansilla kappaleilla ja tämä tarkoittaa myös sitä, että ilmailuteollisuuden tekniikan on kasvettava samaa vauhtia. Alan kasvaessa työpaikat lisääntyvät ja palkat paranevat, jolloin ne insinöörit, jotka hallitsevat ilmailualan salat ja omaavat ongelmanratkaisukykyä, ovat vahvoilla.

Ympäristötekniikka

Luontoon kohdistuvat paineet ja sosioekonomiset trendit tulevat myös tulevaisuudessa nostamaan tarvetta insinööreille, jotka erikoistuvat ympäristötekniikkaan. Tämä tarkoittaa uusien keksintöjen luomista ongelmiin, jotka tällä hetkellä rasittavat ympäristöä. Näihin kuuluu esimerkiksi merien ja ilman saastuminen, jätteiden käsitteleminen, kierrättäminen ja vihreä energia. Jo alkupalkka alalla on suhteellisen suuri, mikä houkuttelee insinöörejä puoleensa ja lisäksi mahdollisuudet uralla etenemiseen ovat suuret, jolloin päästään myös käsiksi teknologian uusimpiin keksintöihin. Tämä ura mahdollistaa oikean muutoksen tekemisen konkreettisella tasolla ja antaa lupaavan reitin merkittävään uraan insinöörinä.