Miten voin opiskella insinööriksi?

Moni nuori haaveilee insinöörin tutkinnosta eikä kyseessä toki ole hullumpi haave – kertoohan titteli omistajansa teknillisestä osaamisesta. Lisäksi insinöörin opinnot tarjoavat hyvän pohjan monilla erilaisilla aloilla työskentelylle. Kerromme tässä artikkelissa kuinka voit opiskella insinööriksi. Jos siis insinöörin opinnot kiinnostavat sinua, kannattaa jatkaa artikkelimme lukemista!

Missä insinööriksi voi opiskella ja kauanko opinnot kestävät?

Insinööriksi voi opiskella ammattikorkeakoulussa. Opintojen tyypillinen pituus on 4 vuotta ja koulutus liittyy liikenteen sekä tekniikan alaan. Insinööriopintoja tarjotaan esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulussa, Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, Savonia-ammattikorkeakoulussa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Hämeen ammattikorkeakoulussa, Centria-ammattikorkeakoulussa ja Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Tarjolla on sekä YAMK- että AMK-opintoja.

Turun ammattikorkeakoulussa voi valita esimerkiksi Terveysteknologian YAMK-tasoisen koulutuksen, päivätoteutuksena järjestettävän tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen, päivätoteutuksena järjestettävän tuotantotalouden koulutuksen, ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutuksen tai bio- ja kemiantekniikan koulutuksen. Vaihtoehtoja on siis monia.

Seinäjoen amk tarjoaa muun muassa monimuoto-opetuksena järjestettävää automaatiotekniikan koulutusta, päivätoteutuksena toteutettavaa automaatiotekniikan koulutusta, YAMK-tasoista automaatiotekniikan koulutusta, monimuotototeutuksena järjestettävää bio- ja elintarviketekniikan koulutusta, päivätoteutuksena järjestettävää bio- ja elintarviketeollisuuden koulutusta sekä monimuotototeutuksena järjestettävää konetekniikan koulutusta. Edellä mainitut olivat vain muutamia esimerkkejä niistä moninaisista vaihtoehdoista, joita insinööriopinnoista kiinnostuneille opiskelijoille löytyy ympäri Suomea.

Millaiselle henkilölle insinööriopinnot sopivat?

Voit hakea insinöörikoulutukseen niin lukiopohjalta kuin ammattikoulupohjaltakin. Opinnot soveltuvat sekä miehille että naisille. Hakijan tulee olla kiinnostunut tekniikasta, käytännön soveltamisesta, fysiikasta tai kemiasta ja/tai kemiasta ja matematiikasta. Saatat olla kiinnostunut myös johtamisesta, markkinoinnista, kansainvälisyydestä, suunnittelusta, ympäristönsuojelusta, yhteistyötaidoista, matemaattis-luonnontieteellisistä aineista ja siitä, että teoria kohtaa käytännön.

Uteliaisuus on insinöörin tärkeä ominaisuus, sillä insinöörinä toimiminen vaatii halua tietää ja ymmärtää erilaisten asioiden taustoja. Lisäksi se vaatii halua luoda kaikille parempi tulevaisuus omaa osaamista hyödyntäen. Teknologisten ja teknisten ongelmien havaitseminen on kaikkien insinöörien ydinosaamista. Myös luovan ongelmanratkaisukyvyn merkitys korostuu tässä työssä. Jos esimerkiksi kotisi ulko ovi tuntuu epäkäytännölliseltä, on insinöörin ongelmanratkaisukyvystä hyötyä, sillä loogisen ongelmanratkaisukykynsä ansiosta insinööri pystyy miettimään kotiisi parempaa ulko-oviratkaisua.

Kuinka paljon insinöörejä maassamme valmistuu vuosittain?

Vuosittain Suomessa valmistuu lähes 5 000 insinööriä, jotka toimivat erilaisilla aloilla. On hyvä huomata, että kyseessä on kansainvälisestikin mitattuna korkeatasoinen korkeakoulututkinto, jonka ansiosta valmistuneella on hyvät valmiudet saada monipuolinen ura sekä hyvä toimeentulo.

Toisaalta 5 000 valmistuvaa insinööriä vuosittain on pienessä Suomessa melko paljon ja työpaikkoja haettaessa kilpailu saattaakin osoittautua yllättävän kovaksi. Osa insinööreistä päätyykin työllistämään itse itsensä alansa yrittäjinä, mikä ei suinkaan ole huono vaihtoehto. Myös kansainväliset markkinat ja työskentely ulkomailla kiinnostavat monia suomalaisia insinöörejä ja tarjoavat Suomen markkinoita laajemmat mahdollisuudet.

Työllistymismahdollisuudet yrittäjänä

Korkeakoulutetulle henkilölle oman yrityksen perustaminen voi tarjota erinomaiset työllistymismahdollisuudet. Toisaalta tämä vaihtoehto saattaa myös tarkoittaa ympäripyöreitä työpäiviä ja lähes loputonta työtä yhdistettynä epävarmaan toimeentuloon. Tästä syystä yrittäjäksi ryhtymistä kannattaakin punnita monesta näkökulmasta käsin eikä siihen tule rynnätä ilman perusteellista pohdintaa.

Toisaalta yrittäjyys voi myös tarjota ainutlaatuisen mahdollisuuden toteuttaa itseään eikä yrittäjäksi ryhtymistä pidä pelätä liikaa. Yrityskurssille osallistuminen on hyvä valinta, minkä lisäksi kannattaa hyödyntää mahdollisuus maksuttomaan tapaamiseen yritysneuvojan kanssa. Suunnittelun ja etukäteisvalmistelujen merkitystä ei voi liikaa korostaa siinä vaihessa, kun insinööri päättää ryhtyä yrittäjäksi.