Insinööreillä on useita urapolkuja – Osa 3

Insinöörin tutkinnolla päästään tutustumaan myös näihin kiehtoviin aloihin:

  • Mekaaninen suunnittelu
    Mekaaninen suunnittelu päästää insinöörin miettimään, kuinka kehitetään lukko pyörään, lapselle lelu, auton moottori, tai vaikka uusi rullatuoli. Toisin sanoen, kaikki mihin kuuluu mekaaninen prosessi, tai järjestelmä, on insinöörin kädenjälkeä. Mekaanista suunnittelua tarvitaan lähes jokaisessa insinöörin valitsemassa alassa, oli se sitten bioteknologian, tai vaikka ilmailuteollisuuden parissa toimimista.
  • Ydinvoima-ala vetää puoleensa
    Atomien voiman valjastaminen on mahdollistanut energian tuottamisen ja tämä ala tarvitsee insinöörejä jatkuvasti. Ydinvoimalassa töissä oleva insinööri voi toimia ydinreaktioiden valvojana ja nämä ovat juuri se paikka, jossa sähköä tuotetaan koko kaupungille. Sen lisäksi alalla toimivat insinöörit voivat päästä työskentelemään ydinvoiman kanssa, mikä pyrkii ratkomaan lääketieteen ongelmia, ta vaikka avaruusalusten energialähteen rakentamiseen liittyviä ongelmia. Fuusioenergia, ydinjätteen hävittäminen ja ydinenergian kiertokulun tutkiminen ovat myös yksi osa-alue, joista insinöörejä löytyy paljon.
  • Öljyala tarjoaa insinöörille mielenkiintoisen vaihtoehdon
    Energia mahdollistaa koko elämämme, eikä ilman sitä toimisi päivittäiset arjen askareet, eikä suuremmat, koko maailman kattavat projektit. Kun insinööri lähtee työskentelemään öljyn ja kaasun kanssa, päästään etsimään uusia kaasu ja öljy lähteitä, joita voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Lisäksi työhön kuuluu luontoystävällisten ja tehokkaiden järjestelmien kehittäminen, sekä tarvikkeiden, laitteiden ja ohjelmistojen suunnitteleminen. Tämä voi olla jännittävä ala, sillä sen parissa insinööri voi vaikuttaa tulevaisuuteen, luontoa kunnioittavalla tavalla.