Opiskele tekniikkaa ja menesty

Monilla aloilla on ylitarjontaa koulutetusta henkilöstöstä, mutta tekniikan aloilla menee vuodesta toiseen hyvin. Lähes kaikki tekniikan alan opiskelijat työllistyvät valmistumisensa jälkeen, ja saavuttavat hyvän tulotason kohtuullisessa ajassa. Tässä artikkelissa kerromme, mitä aloja tekniikka pitää sisällään, ja missä näitä aloja voi opiskella.

Tekniset alat ammatillisessa opetuksessa

Tekniikan aloja voi opiskella monella eri kouluasteella, toisen asteen oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Seuraavassa listattuna toisen asteen ammatillisia perustutkintoja:

 • Autoalan perustutkinto
 • Elintarvikealan perustutkinto
 • Kaivosalan perustutkinto, kaivosmies, rikastaja
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
 • Laboratorioalan perustutkinto, laborantti
 • Lentokoneasennuksen perustutkinto
 • Maanmittausalan perustutkinto, kartoittaja
 • Pintakäsittelyalan perustutkinto
 • Prosessiteollisuuden perustutkinto
 • Puuteollisuuden perustutkinto
 • Rakennusalan perustutkinto
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja
 • Talotekniikan perustutkinto
 • Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassisstentti
 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, ompelija (PT), mittatilausompelija (PT), muotiassistentti (PT), sisustustekstiilien valmistaja (PT), designtekstiilien valmistaja (PT), tekstiilien valmistaja (PT), vaatturi (PT), modisti (PT), suutari (PT), tekstiilihuoltaja (PT)
 • Veneenrakennusalan perustutkinto, veneenrakentaja.

Ammattikorkeakouluissa tekniikan alan tutkinto on yleensä insinöörin tutkinto. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella esimerkiksi seuraavia aloja:

 • tietotekniikka
 • rakennustekniikka
 • maanmittaustekniikka
 • talotekniikka
 • terveysteknologia
 • konetekniikka
 • tuotantotalous
 • kemiantekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • ympäristötekniikka
 • sähkötekniikka
 • energiatekniikka.

Tekniikan alojen opinnot yliopistoissa

Viime vuosikymmenen aikana Suomen yliopistokentässä on tapahtunut organisaatioiden rakenteeseen liittyviä muutoksia. Näiden muutosten seurauksena aiemmin teknillisten korkeakoulujen nimellä tunnetut yliopistot ovat yhdistyneet toisiin yliopistoihin. Esimerkiksi Espoossa toimiva Aalto-yliopisto syntyi, kun vuoden 2010 alussa Helsingin kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät.

Tekniikan alan opinnot yliopistossa johtavat diplomi-insinöörin tutkintoon. Tutkinnon voi suorittaa lukuisissa eri koulutusohjelmissa ja yliopistoissa. Esimerkiksi Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa on tekniikan kandidaatintutkinnossa kolme pääainevaihtoehtoa: biotuotteet, kemia ja materiaalitiede, sekä kemian tekniikka ja prosessit.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa maisterinvaiheeseen, jossa tarjolla on yhteensä seitsemän pääainetta: biomassan jalostustekniikka, kuitu- ja polymeeritekniikka, kemia, biotekniikka, toiminnalliset materiaalit, metallien prosessi- ja kierrätystekniikka sekä prosessitekniikka.

Tekniikan alojen palkkaus

Monet alasta kiinnostuneet hakeutuvat tekniikan suuntautumisvaihtoehtoihin ennen kaikkea hyvien työllisyysnäkymien ja hyvän palkkauksen vuoksi. Tekniikan alan työllisyysaste on hyvä riippumatta siitä, onko tutkinto suoritettu toisella asteella vai korkeakoulussa. Perustutkinnon suorittaneista työllistyvät erityisen hyvin sähkötekniikkaa, LVI-alaa tai rakennustekniikkaa opiskelleet.

Valmistuneista diplomi-insinööreistä osa jatkaa tutkimustyössä, osa perustaa oman yrityksen ja merkittävä osa jatkaa työskentelyä yrityksessä, johon hän on työllistynyt jo opiskeluaikana. Tekniikan alan palkat liikkuvat usein keskitason palkkojen paremmalla puolella. Palkoissa on yleensä neuvotteluvaraa, mutta itseään ei kannata työnhakuvaiheessa hinnoitella rekrytointiprosessista ulos liian korkein palkkatoivein.

Tutkimuksen pariin hakeutuminen johtuu pitkälti siitä, että Suomessa tehdään huipputason tutkimusta ja tuotekehitystä, erityisesti tekniikan aloilla. Myös yritystoiminnan perustaminen on suosittu vaihtoehto, ja tekniikan aloille onkin viime vuosikymmeninä syntynyt kymmenittäin pieniä startup-yrityksiä.

Uuden yrityksen toimintaan kannustetaan myös opinnoissa, ja yrityshautomoista voi saada käytännön vinkkejä yritystoiminnan käynnistämiseen. Uuden yritystoiminnan rahoittamisessa voivat olla hyödyksi esimerkiksi https://tessin.com/fi/ tarjoamat sijoituspalvelut ja erilaiset yritystukimuodot. Myös uusiin innovaatioihin voi saada kehittämistukia.

Jos olet kiinnostunut tekniikan alan opinnoista, voit etsiä eri koulutusohjelmista lisää tietoa, ja hakea itseäsi kiinnostavalle alalle. Joihinkin oppilaitoksiin voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden, kun taas yliopistoihin haetaan tyypillisesti keväällä.