Insinöörin palkkakehitys ja uramahdollisuudet

Insinöörin ammatti on houkutteleva monesta eri syystä. Se on älyllisesti erittäin haastavaa, omalla tavalla luovaa, vaihtelevaa ja etenkin tiettyjen alojen insinööreille on liki huutava pula. Myös insinöörin ammatin palkka on usein varsin hyvä ja hyvä insinööri oikealla osa-alueella voi tienata merkittävästi. Tässä artikkelissa kartoitamme insinöörin ammatin uramahdollisuuksia ja palkkausta tarkkojen lukujen perusteella.

Insinöörin palkan arvioiminen

Vaikka insinöörin keskimääräinen kuukausipalkka on hyvä, sitä arvioidessa ei kannata liikaa huomioida niiden yleistä palkkatasoa, vaan hahmottaa ammatin tiettyjen erikoistumisien, koulutustaustan, kokemuksen ja sijainnin vaikutusta palkkaan. Eli esimerkiksi kaupungeista kauempana asuva mediatekniikan insinööri todennäköisesti tienaa selvästi vähemmän kuin vaikkapa data-analyysiin erikoistunut insinööri suuremmassa kaupungissa. Mikäli pyrkii insinöörin ammattiin, kannattaa verrata näitä tietoja tarkemmin siihen, mitä ja missä itse aikoo opiskella saadakseen tarkemman kuvan insinöörin palkkauksesta. Palkan arvioinnissa kannattaa myös ottaa huomioon, miten ne tulevat kehittymään tulevaisuudessa, sillä 2017, insinöörien palkka ei kehittynyt, ellei aktiivisesti hakenut parempipalkkaista tehtävää.

Insinöörien palkat vaihtelevat selvästi

Vaikka insinöörien keskimääräinen kuukausi palkka on keskimäärin 3500 euroa kuukaudessa, joka on selvästi keskimääräistä suomalaista kuukausipalkkatasoa parempi, palkat vaihtelevat selvästi insinöörien välillä. Insinöörien palkkakehitys seuraa muidenkin ammattien tavoin korvauksen kasvua suhteessa tehtävän vastuullisuuteen ja kokemukseen. Parhainta palkkaa saavat johtotehtävissä olevat henkilöt, joiden kuukausipalkka lähentelee 10 000 euroa kuukaudessa. Toimihenkilönä toimivan insinöörin palkka voi olla tästä peräti vain kolmasosa, eli kokemus ja vastuullisuus selvästi korreloi korvauksen kanssa. Tutkimuksista on erillään yrittäjät, jotka voivat nykyään helposti laskuttaa työstään esimerkiksi Frilans Finans-palvelun kautta myös kansainvälisesti.

Myös koulutuksella on vaikutusta, ja se vaikuttaa korvaukseen etenkin uran alkuvaiheessa. Esimerkiksi toimihenkilönä toimiva diplomi-insinööri tienaa lähes 4000 euroa kuukaudessa, kun taas ammattikorkeakoulu insinöörin keskimääräinen kuukausipalkka on yli tuhat euroa vähemmän. Keskimäärin, diplomi-insinööri tienaa myös yli tuhat euroa insinööriä enemmän kuukaudessa mutta ero kaventuu merkittävästi tehtävän noustessa. Esimerkiksi johdossa työskentelevä diplomi-insinööri tienaa edelleen keskimäärin tonnin enemmän kuin insinööri, mutta tämä ero selvästi kapeampi, kun sen suhteuttaa tehtävän palkka tasoon joka pyörii 6600 – 7600 euron välillä, molemmat koulutusryhmät huomioiden. Tiivistettynä, etenkin uran alussa, koulutus vaikuttaa selvästi palkkaan mutta ero kapenee kokemuksen kertyessä. Kannattaa huomioida, että luvut ovat yleistyksiä, eli joukkoon mahtuu reilusti poikkeuksia suuntaan ja toiseen, mutta uraa miettiessä on huomioitava koulutuksen keskimääräinen vaikutus palkkaan. Insinööriliitolla on puolestaan omat palkkasuosituksen, joiden mukaan alle 3000 euron aloituspalkka on vähäinen ja 3100 euroa kuukaudessa kohtalainen. Käytännössä liittojen suositukset eivät aina päde, mutta nekin kannattaa ottaa huomioon työpaikkaa hakiessa.

Työllisyys hyvällä tasolla

Etenkin diplomi-insinöörien työmahdollisuudet ovat hyvällä tasolla, sillä vastavalmistuneista vain noin viisi prosenttia oli työttöminä Tekniikan akateemiset tekemän tutkimuksen mukaan. Insinöörien työttömyys on myös parantunut viimeisten vuosien aikana, kuten myös yleinen työllisyystilanne. Tulevaisuudessa, ainakin tarkastelemalla puhtaasti hakijatilastoja, diplomi-insinöörien työllisyystilanne vaikuttaa hyvältä, sillä 2014 – 2016 välillä, DI-alalle hakijat laskivat peräti 22 prosenttia, eli alalle mahdollisesti valmistuu vähemmän insinöörejä. Vaikka nämä tekijät puoltavat näkemystä, että Suomessa insinöörillä menee hyvin, monet päättävät kuitenkin lähteä ulkomaille. Tekniikan akateemisten tekemän tutkimuksen mukaan, ulkomailla on silti vielä paremmat palkat ja korkeampi elintaso, etenkin Saksassa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.