Tekniikan historia lyhyesti

Tekniikan historia voidaan jakaa neljään osa-alueeseen, jotka ovat olleet osittain samaan aikaan voimassa, mutta kuitenkin erillisiä vaikuttavia aikoja. Näitä ovat:

  • Tieteellinen vallankumous, jonka aikana moderni tekniikka sai vasta alkunsa, kun muinaiset rakentajat ja insinöörit, kuten Leonardo da Vinci, vasta alkoivat kehittelemään keksintöjään.
  • Teollinen vallankumous, jolloin rakentamiseen ja suunnitteluun erikoistuneet insinöörit muuttivat keksintöjään käytännön tarpeisiin sopiviksi ja kehittivät useita aloja eteenpäin.
  • Toinen teollinen vallankumous, jolloin kemian, sähkön ja muiden tieteiden pariin erikoistunut tekniikka kehittyi valtavasti. Tämä tarkoitti kommunikaation, autojen ja lentokoneiden luomista, sekä esimerkiksi tuotteiden massatuotantoa.

Insinöörit ja tekniikka ennen tieteellistä vallankumousta

Insinöörien esi-isät, kädentaitajat ja taiteilijat, harjoittivat alaa onnistumisen ja virheiden avulla. Kokeileminen ja mielikuvitus tuottivat useita mahtavia keksintöjä, jotka ovat ihailtava suoritus vielä tänäkin päivänä.

Tekniikka teollisen vallankumouksen aikana

Ensimmäinen moderni tekniikan ala sai alkunsa tieteellisen vallankumouksen aikana. Esimerkiksi Galileon tuotokset etsivät tieteellisiä lähestymistapoja käytännön ongelmiin, mikä tietenkin antoi mahdollisuuden ongelmien rakenteen tarkastelemiselle, matemaattisille malleille, sekä esimerkiksi rakenteiden valmistamiselle. Tämä tekniikan vaihe jatkui ensimmäisen teollisen vallankumouksen aikana, kun lihasvoima alettiin korvaamaan höyryvoimalla.

Toisen teollisen vallankumouksen aikainen tekniikka

Toinen teollinen vallankumous pohjusti sähkön käytön yleistymistä ja massatuotantoa, jonka mahdollistivat useat eri insinöörit. Kemiaan ja sähköön erikoistuneet insinöörit pystyivät yhdessä kemian ja fysiikan tutkijoiden kanssa luomaan keksintöjä, jotka antoivat elektroniikkaan, kommunikaatioon ja kemikaaleihin liittyville aloille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä. Myös ilmailuun liittyvät keksinnöt alkoivat kehittymään ja luomaan uusia mahdollisuuksia, joita ihmiskunta ei voinut edes kuvitella aikaisemmin.

Tekniikka toisen maailmansodan jälkeen

Tutkimustyö ja kehittyminen voimistui vahvasti jokaisella alalla, heti toisen maailmansodan jälkeen. Insinöörien tekemä tutkimustyö johti kehitykseen, joka mahdollisti nykyajan keksinnöt, siinä muodossa missä niitä käytämme. Yhdessä useiden muiden alojen kanssa kehitys sai tuulta alleen, jolloin se nousi uuteen kiitoon, mikä ruokki itse itseään, muuttaen teknologiaa ja tekniikkaa ennennäkemättömiin tuloksiin.