Insinööreillä on useita urapolkuja – Osa 2

Rakennustekniikka, tietotekniikka, kemiantekniikka, ilmailuteollisuus ja maatalous, ovat vain muutamia esimerkkejä, joissa insinöörin taitoja tarvitaan. Tämän lisäksi insinöörit voivat kokeilla taitojen kartuttamista vaikka seuraavilla aloilla:

Sähkötekniikka, insinöörien laajin ala
Insinööri, joka toimii sähkötekniikan parissa, pääsee kehittämään esimerkiksi viihteeseen suunniteltuja tuotteita, kuten musiikkisoittimia ja videokameroita, tai isossa mittakaavassa olevia vuoristoratoja. Tämän lisäksi toimeen kuuluu teknisempien laitteiden, kuten lääketieteessä käytettävien koneiden suunnitteleminen ja toteuttaminen. Sähkötekniikka onkin laajin ala, jolle insinööri voi tähdätä ja se sisältää sekä suuressa mittakaavassa toteutettuja tehtäviä, kuten koko kaupungin valojen järjestämisen, että pienen mittakaavan suunnitelmia, kuten auton turvajärjestelmien ohjelmoimista. Insinööri pääsee tällä alalla myös työstämään robotteja, tietokoneverkkoja, lääketieteellistä kuvaustekniikkaa, sekä langatonta viestintää, joissa tekniikan uusimmat harppaukset näkyvät heti.

Ympäristötekniikka ja maapallon pelastaminen
Useille henkilöille luonnon suojeleminen ja ilmastonmuutoksen ehkäiseminen on tärkeä asia. Insinöörillä onkin mahdollisuus hyödyntää tämä intohimo ja omata tarvittavat taidot, joilla ongelmiin etsitään konkreettisia ratkaisuja. Ympäristötekniikan insinööri voi muuttaa ympäristöä vahvasti, esimerkiksi keksimällä tapoja, joilla meret, järvet ja joet pidetään puhtaina, tai suunnittelemalla laitteita, jotka poistavat saasteita ilmakehästä. Työhön voi kuulua myös vaarallisten jätteiden hävittämiseen suunniteltujen laitteiden toteuttamista, tai kierrätysjärjestelmien keksimistä.

Teollisuustekniikka sopii järjestelmällisille insinööreille
Teollisuustekniikka on oikea ala niille, jotka rakastavat järjestelmällisyyttä, ymmärtävät miten kokonaisuudet toimivat ja etsivät jatkuvasti tapoja kehittää tehokkuutta. Työhön kuuluu ihmisten, paikkojen, tiedon ja laitteiden organisointia, jotta suuret ja monimutkaiset järjestelmät toimivat turvallisesti, sekä tehokkaasti. Tämä voi tarkoittaa sairaalan leikkaussalien toiminnasta vastaamista, tai jopa huvipuiston jonojen suunnittelua. Töitä on tarjolla laidasta laitaan, mutta tarkkuutta ja nokkeluutta tarvitaan aina.

Tuotantotekniikan insinööri, ryhmätyötä ja luovuutta
Tuotantotekniikan insinöörinä päästään oman tiimin kanssa käyttämään erikoistuneita taitoja ja tietoja, jotta voidaan suunnitella, asentaa, muokata, parannella ja tarkkailla erilaisia valmistusprosesseja. Näihin voi kuulua vaikka ruokien, lääkkeiden tai polttoaineiden valmistus, aina raaka-aineista valmiiseen tuotteeseen. Insinöörin tehtävänä on parannella tuotantoprosessia ja käyttää kulutehokkaita tapoja, tietenkin luontoa säästäen. Tällä saralla tarvitaan insinöörejä, jotka yhdistävät loogisen ajattelun ja luovuuden, ratkaistakseen ongelmia useilla eri aloilla.

Materiaalitieteet tärkeä osa tuotteiden toimivuutta
Oli tuotteen suunnittelu kuinka hyvä tahansa, jos sitä ei valmisteta oikeista raaka-aineista, ei siitä ole hyötyä. Kun insinööri toimii materiaalitieteiden saralla, työhön voi kuulua lääkärin välineiden suunnitteleminen, pattereiden valmistaminen sähköautoihin, tai onnettomuuksien syyn määrittämistä, jos esimerkiksi silta yllättäen sortuu. Oikeat materiaalit ovat ratkaisevassa asemassa, sillä ilman niitä tuotteet eivät toimi ja tämä näkyy ehkä parhaiten lääketieteen saralla. Kun voitiin alkaa kehittämään biologisia materiaaleja, voidaan niiden avulla parantaa useita sairauksia ja jopa korvata elimiä, jotka toimivat puutteellisesti.

Näiden lisäksi on myös runsaasti muita aloja, joilla insinöörin taitoa tarvitaan. Tällä tutkinnolla valinnanvaraa riittää, joten jokaiselle löytyy varmasti mieluisin polku!